Partners - Privatlivspolitik

Game InVentorS ApS opbevarer ikke andre data om brugeren end navn, e-mailadresse og spilstatistik. Forbinder brugeren sig via Facebook, gemmes Facebook-id'et også for at kunne vise vedkommendes profilbillede. Profilbilledet gemmes kun i appen og overføres ikke til serverne.

Brugerens navn, e-mailadresse, spilstatistik og evt. Facebook-id gemmes ifm. brugerens Partners-konto, så brugeren kan logge ind og se eller fortsætte sine spil i Partners-appen.

Brugeren kan til enhver tid skriftligt anmode Game InVentorS ApS om at få oplyst, hvilke data Game InVentorS ApS har på brugeren. Anmodningen efterkommes af Game InVentorS ApS uden ugrundet ophold.

Brugeren kan på ethvert tidspunkt skriftligt anmode Game InVentorS ApS om at få sine data rettet eller slettet fra serveren. Anmodningen efterkommes af Game InVentorS ApS uden ugrundet ophold. Brugerens data samkøres på intet tidspunkt med andre registre, uanset om dette er Game InVentorS ApS' egne registre eller tredjemands.

Brugerens data anvendes på intet tidspunkt af Game InVentorS ApS i markedsføringsøjemed, medmindre brugeren har givet skriftligt samtykke hertil eller godkendt det i appen.

Brugerens data videregives på intet tidspunkt til tredjemand, uanset formålet hermed. Eneste undtagelse herfra er videregivelse af data til offentlige myndigheder efter påkrav og i medfør af lov.

Alle henvendelser kan rettes til Game InVentorS ApS på e-mail [email protected].